Sera Ne İşe Yarar? Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Sera; yıl boyunca bitki yetiştirilmesini sağlayan plastik, cam ya da fiberglas gibi ışık geçiren malzemelerle tasarlanan bir sistemdir. Bitkilerin yetişmesine fayda sağlayan bu yöntemin başka avantajları da vardır. Bunları daha iyi açıklayabilmek için Sera ne işe yarar?” sorusuna cevap vermemiz gerekir. Seralar; iklim koşullarına bağımlı olmadan kültür bitkisi, çiçek, tohum, fide ya da fidan üretimi yapılabilmesini sağlar. Seracılıkta verim elde edebilmek için süreç nasıl ilerler, sera planlama nasıl yapılır, gerekli fiziksel koşullar nelerdir, bilmek gerekir. Bu bilgiler yazımızın devamında sizleri bekliyor.

Sera Ne İşe Yarar?

Dünyanın her yerinde popüler olan sera tarımı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha verimli ve kazançlı bir tarımsal faaliyet haline gelmiştir. “Sera nedir ne işe yarar?” diye araştırıldığında sera tarımının çok sayıda faydası olduğu görülür. Seracılığın işlevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Ürünlerin yetiştirilme sürelerini uzatarak tüm yıl boyunca mahsul elde edilmesini sağlar.
 • Aynı yerden çok sayıda ürün elde edilebilmesi ile birim saha kazancını artırır.
 • Düzenli ve sürekli bir iş gücü sağlanır.
 • Çevre koşulları ideal seviyede tutularak yüksek verim elde edilir.
 • Tarıma elverişli olmayan sahaların kullanılması sağlanır.
 • Işık, havalandırma, nem ve sıcaklık faktörleri kontrol altında tutularak iklimi elverişli olmayan yerlerde ürün çeşitliliği artırılır.
 • Bitkilerin güçlü, besleyici ve lezzetli olmaları sağlanarak yüksek performans elde edilir.

Tüm bunlar seracılığı avantajlı hale getirmektedir.

Seracılıkta Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Yaygın olarak yürütülen seracılık faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için doğru teknik bilgi, planlama, disiplinli çalışma ve yatırım gerekir. Planlama yapılırken öncelikle seranın kullanım amacı belirlenmeli ve buna göre sera tipi seçilmelidir. Aynı zamanda aşağıdaki noktalara da dikkat edilmesi gerekir:

 • İhtiyaç duyulan büyüklük
 • Kurulacak yerin iklim koşulları ve ekolojik özellikleri
 • İşletmenin mali durumu
 • Ekipman olanakları

Tüm bunlara dikkat edildiği sürece seracılık her zaman pek çok avantajı beraberinde getirir.

Sera Tipinin Seçiminde Etkili Unsurlar

Çevresel koşullardan en az etkilenecek ve uzun vadeli verim sağlayacak seranın kurulabilmesi için doğru bir planlama yapılmalıdır. Planlamanın aşamalarını sera tipinin seçimi belirler. Sera tipi seçimi yapılırken izlenmesi gereken yol şu şekildedir:

 • Sera kurulum aşamasına geçilmeden önce kullanım amacı belirlenmelidir.
 • İstenilen amaca göre ihtiyaç duyulan sera büyüklüğü de değişecektir.
 • Gerekli olan ekipman türü ve kapasitesi de büyüklüğe göre belirlenmelidir.
 • Yetiştirilecek bitki türü ve yetiştirme tekniği göz önünde bulundurularak araç gereç seçimi yapılmalıdır.
 • Seçilen civarın iklim şartlarının bilinmesi ve buna göre hazırlık yapılması da önemli bir noktadır.
 • Arazi koşulları ve ekolojik özellikler de seranın tipinin belirlenmesinde oldukça etkilidir. Örneğin, düz arazilere göre eğimli arazilerde sera kurmak çok daha zordur.
 • Dikkatli bir şekilde mali durum analizi yapılmalıdır.

Seracılıktan en iyi verimi alabilmek için bu yazımızda sizlere sunduğumuz bilgileri dikkate almalısınız. Böylece tüm yıl boyunca bitkilerinizi sorunsuz bir şekilde yetiştirebilirsiniz

Yorum yapın